ATEProgSourceForge.net Logo

polish english
Drugie wydanie jest już gotowe. Można je pobrać (i pakiety rpm oraz deb) z: http://www.sourceforge.net/

Jest także dostępne z serwisu CVS:
cvs -d:pserver:anonymous@cvs.sourceforge.net:/cvsroot/ateprog login

cvs -z3 -d:pserver:anonymous@cvs.sourceforge.net:/cvsroot/ateprog co ateprog

Uwaga: Ze względu na pewne problemy z dostępem anonimowym do serwerów cvs, kod z tych serwerów jest dostępny z 24H opóźnieniem.