ATEProgSourceForge.net Logo

polish english
Z ATEProg można (lub będzie można):
 1. Zapisywać/odczytywać pamięć flash programu - gotowe
 2. Zapisywać/odczytywać pamięc eeprom danych - gotowe
 3. Weryfikować pamięc flash programu lub pamięc eeprom danych
 4. Kasowąc układ - gotowe
 5. Ustawiać bity zabezpieczenia - pierwsza przymiarka gotowa
 6. Ustawiać bity konfiguracyjne

Posiada zaimplementowane różne rodzaje protokołów programowania:

 1. Atmel '51 - równoległy 40pin - gotowe
 2. Atmel '051 - równoległy 20pin - gotowe
 3. Atmel AVR - równoległy 20pin - partially gotowe
 4. New Atmel '51 - a.k.a seria "S" - równoległy 40pin - częściowo gotowe
 5. AVR ISP - (SPI) - w planach
 6. Atmel '51 ISP - (SPI, 89SXX, 89S8252) - w planach

I niskopoziomowe sterowniki dla:

 1. Programator ATE2000B - gotowe
 2. Programator ISP Dongle/STK200 - w planach