ATEProgSourceForge.net Logo

polish english
Celem projektu ATEProg jest napisanie biblioteki i programu które mogły by obsługiwać różne programatory uC dostępne na rynku lub w różnych miejscach w Internecie do samodzielnego zbudowania.
Wiem, że istnieje wiele wspaniałych darmowych programów realizujących takie same funkcje, lecz żaden z nich nie obsługuje mojego programatora.

Dodatkowo, chciałbym się nauczyć programować w GTK, i chciałbym napisać GUI dla mojego programu.Niniejszy program jest wolnym oprogramowaniem; możesz go rozprowadzać dalej i/lub modyfikować na warunkach Powszechnej Licencji Publicznej GNU, wydanej przez Fundację Wolnego Oprogramowania - według wersji 2-giej tej Licencji. Niniejszy program rozpowszechniany jest z nadzieją, iż będzie on użyteczny, jednak BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, nawet domyślnej gwarancji PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ albo PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH ZASTOSOWAŃ. W celu uzyskania bliższych informacji - Powszechna Licencja Publiczna GNU. Z pewnością wraz z niniejszym programem otrzymałeś też egzemplarz Powszechnej Licencji Publicznej GNU (GNU General Public License); jeśli nie - napisz do Free Software Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.