ATEProgSourceForge.net Logo

polish english
Dostępne są trzy mailowe grupy dyskusyjne dla projektu ateprog:
  • ateprog-devel@sourceforge.net - dla rozwoju, nowych możliwości, błędów, itp.
  • ateprog-users@sourceforge.net - dla użytkowiników programu
  • ateprog-announce@sourceforge.net - wiadomości, informacje o nowych wydaniach, itp.
Możesz się zapisać na te listy ....

Archiwa list dyskusyjnych są dostępne ....