ATEProgSourceForge.net Logo

polish english
2004-01-05. Dostępny pakiet debianowy. Można go pobrać w sekcji do pobrania.
2003-12-30. Mała przebudowa stron domowych projektu, dodanie polskiej wersji językowej.
2003-12-29. Dostępne pakiety RPM, pakiety binarne .rpm i źródłowe .src.rpm. Sprawdź sekcje do pobrania.
2003-12-21. Drugie wydanie kodu źródłowego. Nowe możliwości, wsparcie dla I18N i wiele wiele innych, sprawdź Release notes dla dokładniejszych informacji.
2003-12-20. Dodanie wsparcia dla I18N na bazie GNU gettext. Pierwsze polskie tłumaczenie (w trakcie).
2003-10-26. Spaliłem dwa układy - 89C51 and 90S2313 - niech spoczywają w pokoju - i wciąż nie mam konkretnych postępów w programowaniu AVR20 lub kasowaniu 89Sxx. Już zaczynam wariować z tego powodu, tak więc kolejne poprawki błędów znalazły się w CVS. Przetestujscie je.
2003-09-29. Zmiana statycznej biblioteki atelib.o w dynamiczną libatelib.so.
2003-09-20. Pierwsze wydanie. Początkowa wersja ma numer 0.0.1.
2003-09-19. Mam już w większości działający program i sterownik dla ATE2000B. Może on czytać/zapisywać flash'a, kasować układ i ustawiać bity zabezpieczenia (20pin i 40pin Atmel'e z rodziny '51). Kod jest wstępnie załadowany do serwera CVS.
2003-09-03. Po ogromie nieprodukcyjnego czasu rozpocząłem pracę nad swoim projektem. Zgarnąłem wszystkie potrzebne informacje o ppdev, dokumentacje Atmel'a, itp. i mam już pierwsze linie kodu.