ATEProgSourceForge.net Logo

polish english
Wszyscy uwielbiają zrzuty ekranów !!!

Jak do tej pory dostępna jest tylko wersja tekstowa z linii poleceń. GUI jest planowane w przyszłości.


screen1
Lista dostępnych sterowników

screen2
Odczyt sygnatury

screen3
Zapis pamięci flash programu

screen4
Odczyt pamięci programu układu

screen5
Programowanie i weryfikacja danych

screen6
Na zakończenie pomoc